Grensen for indmarken
5-fem i lige linje med x merket stene

Datum: EUREF89(WGS84) - EU89, UTM-sone 33W: 7675568N - 613140Ø
Datum: EUREF89 - EU89 - Grafiske desimalgrader: 69.16657N - 17.85137Ø