Grensen for indmarken
X merket stene
(5-fem i lige linje med x merket stene)

X i sten ved indmarkens grense og ender

WGS 84 - UTM: 33 W 613051 7675451