Det høyeste av Bjørnlikollen
i en jordfast stein merket X

WGS 84 - UTM: 33 W 615672 7677733