Lidt ovenfor Mjaavatnet
X i en jordfast sten
(fremdeles i samme retning til motstøtende grenseskjel)

WGS 84 - UTM: 33 W 614024 7677698