Lidt ovenfor Mjaavatnet
X i en jordfast sten
(fremdeles i samme retning til motstøtende grenseskjel)

Datum: EUREF89(WGS84) - EU89, UTM-sone 33W: 7677698N - 614024Ø
Datum: EUREF89 - EU89 - Grafiske desimalgrader: 69.18528N - 17.87613Ø