X i fast fjell
(ca. 7 m fra flomaalet og omtrent rett opp av
dette i bratt fjell i nordre kant av Lillevika)

WGS 84 - UTM: 33 W 617153 7679067