X i sten ovenfor Furuholtet
(Neste skjellmerke er ikke funnet. I skylddelingen står
det at det er 390 skritt til X i en bergvegg i "Kjølen",
og derfra går skillet til det høieste paa nederste Klubben)

WGS 84 - UTM: 33 W 615206 7678766