X i stort berg
(Dette skjellmerket er ikke nevnt i skylddelingsforretningen
i 1899, men er beskrevet i skylddelingsforretningen i 1946 ???)

Datum: EUREF89(WGS84) - EU89, UTM-sone 33W: 7678545N - 617423Ø
Datum: EUREF89 - EU89 - Grafiske desimalgrader: 69.19142N - 17.96276Ø