???
(Det er trolig byttet om på rekkefølgen i skjellbeskrivelsen mellom x083 og x084 ?)

WGS 84 - UTM: 33 W 617059 7678453