I et berg ved nordøstlig
ende av feltet merket X

Datum: EUREF89(WGS84) - EU89, UTM-sone 33W: 7677344N - 616551Ø
Datum: EUREF89 - EU89 - Grafiske desimalgrader: 69.18104N - 17.93934Ø