X i berg i søndre Landmyrstrupet

Datum: EUREF89(WGS84) - EU89, UTM-sone 33W: 7677246N - 616829Ø
Datum: EUREF89 - EU89 - Grafiske desimalgrader: 69.18004N - 17.94622Ø