Nordre hjørne av Trollvasshaugen
i et utstående berg merket X.

Datum: EUREF89(WGS84) - EU89, UTM-sone 33W: 7677783N - 616972Ø
Datum: EUREF89 - EU89 - Grafiske desimalgrader: 69.18479N - 17.95047Ø