Nordre hjørne av Trollvasshaugen
i et utstående berg merket X.

WGS 84 - UTM: 33 W 616972 7677783