X i fast fjeld i en fjeldrygg
i østkanten av en myr

Datum: EUREF89(WGS84) - EU89, UTM-sone 33W: 7676189N - 613816Ø
Datum: EUREF89 - EU89 - Grafiske desimalgrader: 69.17185N - 17.86911Ø