X i fast fjeld i en fjeldrygg
i østkanten av en myr

WGS 84 - UTM: 33 W 613816 7676189