På Larsuren
X i sten

Datum: EUREF89(WGS84) - EU89, UTM-sone 33W: 7675869N - 613174Ø
Datum: EUREF89 - EU89 - Grafiske desimalgrader: 69.16926N - 17.85258Ø