Skjellmerket ble borte da hovedveien ble grøftet før den ble asfaltert.
Skjellmerket lå i grøftekanten ved oppkjøring fra nordre avkjøring til skogsveien.
Jeg har selv sett skjellmerket, og kan bekrefte det: Jarle Gamst Pedersen

WGS 84 - UTM: 33 W 616060 7677735