Skjellmerket ble borte da hovedveien ble grøftet før den ble asfaltert.
Skjellmerket lå i grøftekanten ved oppkjøring fra nordre avkjøring til skogsveien.
Jeg har selv sett skjellmerket, og kan bekrefte det: Jarle Gamst Pedersen

Datum: EUREF89(WGS84) - EU89, UTM-sone 33W: 7677735N - 616060Ø
Datum: EUREF89 - EU89 - Grafiske desimalgrader: