Skylddelingsforretning Vasjord Gnr.51, Bnr.14 Skoglund 1931